Dan: 17. septembra, 2015

  • Analiza zbranega gradiva

    Analiza zbranega gradiva

    »Meni se zdi celoten projekt tako zelo pomemben. Je moj prvi proces pomoči z družino in si ga bom zapomnil zelo dobro. In naslednje procese pomoči, bom primerjal s tem. […]

    Več →