V znanstveni reviji Socialno delo je objavljen tudi znanstveni prispevek, ki predstavlja rezultate projekta »Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja«. Avtorici Nina Mešl in Tadeja Kodele v članku z naslovom Udejanjanje sodobne doktrine socialnega dela: od obravnavanja strank k sodelovanju z ljudmi razpravljata o priložnostih za skupni premik v usmeritev na področju socialnega dela od tega, »česa ni in kaj bi moralo biti,« k temu, »kaj je in kaj bi lahko bilo«. Povzetek je dostopen na spletni strani: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/revija-socialno-delo/zadnja_stevilka/, v celoti pa si članek lahko preberete v reviji.