Zaključna konferenca Pomoč družinam v skupnosti: Soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja

V četrtek, 7.4.2016, smo na Zdravstveni fakulteti, UL, izvedli zaključno konferenco. Konference se je udeležilo več kot 100 udeležencev s področja socialnega dela, delovne terapije, fizioterapije in kineziologije. Prvi, dopoldanski sklop prispevkov, je bil namenjen predstavitvi rezultatov, do katerih smo prišle raziskovalke na Fakulteti za socialno delo, na podlagi raziskovanja sodelovanja z družinami v skupnosti. Drugi, popoldanski sklop prispevkov, pa je bil namenjen predstavitvi dela, ki so ga raziskovale raziskovalke na Fakulteti za šport in na Zdravstveni fakulteti. Raziskovalke, sodelujoče v projektu, je razveselilo predvsem dejstvo, da so strokovnjaki s področij socialnega dela, kineziologije, fizioterapije in delovne terapije, naše delo v projektu prepoznali kot nekaj, kar je nujno vključiti v vsakdanjo prakso dela na posameznih področjih. Ob zaključni razpravi smo skupaj iskali možnosti, kako v okviru projekta razvito znanje tudi v prihodnosti implementirati v vsakdanjo prakso.

Program

8.30 – 9.00   Prihod in registracija udeležencev

9.00 – 9.35   Otvoritev in uvodni nagovori

 • vodje sektorja za finančne mehanizme na Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
  politiko, Mojce Krisch ter
 • predstavnice Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ružice Boškić, sekretarke
 • Nagovor in predstavitev projekta: dr. Nina Mešl in mag. Tadeja Kodele

9.35 – 10.35

 • Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
  Teorija in praksa v socialnem delu z družino: Soustvarjanje raziskovanja teorije in prakse v praksi
 • Dr. Nina Mešl
  Družine s številnimi izzivi v sodelovalnih procesih socialnega dela z družino
 • Anita Ogulin
  Družini strokovno sogovornico – za premagovanje težav in večjo kakovost družinskega življenja

10.35 – 11.05   Odmor

11.05 – 12.05

 • Patricija Vidonja in mag. Klavdija Kustec
  Začetek sodelovanja v izvirnem delovnem projektu pomoči
 • Ana Jagrič
  Načini ravnanja socialne delavke za uspešen delovni odnos soustvarjanja v socialnem delu z družino v skupnosti
 • Mag. Tadeja Kodele
  Refleksivna uporaba znanja v praktičnem učenju bodočih socialnih delavk

12.05 – 12.30   Odmor

12.30 – 13.30

 • Neža Barle
  Prikaz procesa dela v izvirnem delovnem projektu pomoči družini s številnimi izzivi
 • Mari Nordstrand, MA in Nina Schiøll Skjefstad, PhD.
  Motivational interviewing with individuals experiencing social challenges: a Norwegian experience (prevajanje bo zagotovljeno)
 • Dr. Lea Šugman Bohinc
  Sodelovalni procesni model socialnega dela z družino v skupnosti

13.30 – 14.30   Odmor za kosilo

14.30 – 15.45

 • Dr. Saša Cecić Erpič, dr. Petra Prevc, dr. Katja Tomažin, Rimi Pavlović
  »Gibanje za voljo in volja za gibanje«: psihološki učinki vadbene intervencije
 • Dr. Petra Prevc, dr. Katja Tomažin, Maja Bric, Mitja Dišič, dr. Saša Cecić Erpič
  Vpliv 15-tedenske vadbene in psihološke intervencije na gibalne sposobnosti ljudi z nizkim socialno-ekonomskim statusom
 • Dr. Darja Rugelj, dr. France Sevšek, Marija Tomšič
  Navade starejših uporabnikov mestnega potniškega prometa in njihovo zadovoljstvo z opravljeno storitvijo
 • Marija Tomšič, dr. France Sevšek, dr. Darja Rugelj
  Starejši v mestnem potniškem prometu – dejavniki tveganja in navade

15.45 – 16.20   Razprava

16.20 – 16.30 Nagovor rektorja Univerze v Ljubljani, dr. Ivana Svetlika in zaključek konference

plakat Pomoc družinam v skupnosti

DSC_0130 DSC_0161 DSC_0189

celotna fotogalerija zaključne konference