»Meni se zdi celoten projekt tako zelo pomemben. Je moj prvi proces pomoči z družino in si ga bom zapomnil zelo dobro. In naslednje procese pomoči, bom primerjal s tem. Ali pa bom iz njega vlekel neke izkušnje.« (izjava študenta na fokusni skupini)

Analiza gradiva

 

Raziskovalna skupina na Fakulteti za socialno delo intenzivno analizira gradivo, ki ga je zbrala v okviru dela na projektu. Doslej smo uspeli analizirati fokusne skupine s študenti. Analiza fokusnih skupin je pokazala, da so bili v projektu sodelujoči študenti in študentke z delom na projektu zelo zadovoljni. Pohvalili so podporo, ki so jo dobili v okviru intenzivnih mentorskih srečanj v malih skupinah za uspešno in kvalitetno socialno delo z družino v praksi. Veseli nas, da so ugotovitve pokazale, da se študentke in študentje po koncu sodelovanja v projektu počutijo bolj kompetentne in strokovno opremljene za socialno delo z družino, predvsem pa, da so koncepte socialnega dela z družino, ki jih preizkušamo in razvijamo v okviru projekta videli kot nujno in dragoceno oporo za njihovo delo v praksi.