Članice raziskovalne skupine smo se udeležile 6. Kongresa socialnega dela z naslovom Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga, ki je potekal od 12.10.2016 do 14.10.2016 v Moravskih Toplicah. Na kongresu smo ob več priložnostih predstavljale rezultate projekta. V kar petih prispevkih z naslovi Način vodenja pogovora za učinkovito socialno delo, Delo z družino na drugi ravni: koncept in rezultati procesov podpore in pomoči družinam s številnimi izzivi, Krepitev odpornosti družin v sodelovalnih procesih socialnega dela v skupnosti, Šolski uspeh kot varovalni dejavnik za družine s številnimi izzivi, Prikaz procesa sodelovanja z družino s številnimi izzivi smo predstavile ugotovitve projekta, skrbele za njegovo promocijo in za prenos razvitega znanja v prakso. Tudi v okviru mednarodnega simpozija smo tuji in domači javnosti predstavile dva prispevka z naslovoma The Process of Practical Learning in Collaborative Dialogue ter Collaborative family-in-community-centred model of social work. Aktivna udeležba na kongresu se je pokazala kot dobra priložnost za navezovanje novih stikov s strokovno javnostjo in raziskovanje možnosti za nadaljnjo uporabo razvitega znanja v praksi socialnega dela.

20161013_640