Dan: 27. februarja, 2015

  • Priprava spletne strani

    Priprava spletne strani

    Skupina za pripravo spletne strani je izdelala načrt in vsebinsko zasnovo spletne strani, ki bo namenjena podpori projektu in informiranju javnosti.

    Več →