Skupina za pripravo spletne strani je izdelala načrt in vsebinsko zasnovo spletne strani, ki bo namenjena podpori projektu in informiranju javnosti.

IMAG0714