Dan: 3. novembra, 2015

  • Predstavitev projekta na Zdravstveni fakulteti

    Predstavitev projekta na Zdravstveni fakulteti

    V ponedeljek 26. 10. 2015 smo sodelavci projektne skupine predstavili projekt in tekoče delo na projektu kolegom raziskovalcem na Zdravstveni fakulteti. V ta namen in za lažjo diseminacijo vmesnih rezultatov […]

    Več →