Med 22.9. in 25.9. 2015 sva se članici raziskovalne skupine Fakultete za socialno delo udeležili mednarodne znanstvene konference Ethics of Non-Exclusion – The Role of Social Work in Social Transformation and 440Innovation (IUC Dubrovnik). V okviru tematske delavnice  »Co-creating help and suppor with families in a cummunity« sva predstavili osnutek modela dela z družinami, vmesne rezultate akcijskega raziskovanja in udeležence delavnice povabili k iskanju možnih odgovorov na odprta vprašanja za nadaljnji razvoj modela dela z družinami v skupnosti. Osnutek modela je udeležence delavnice navdušil do te mere, da so nekateri že razmišljali o možnosti njegove uporabe v svojih deželah (npr. Nova Zelandija, Norveška). Vsekakor je bila udeležba na konferenci dobra promocija našega dela in tudi priložnost za poglabljanje sodelovanja z norveškim partnerjem, saj se je konference udeležila Mari Nordstrand, predstavnica partnerja z Norveške, s katero smo načrtovali izvedbo nadaljnjih aktivnosti na projektu.

455453458   431