Med 22.9. in 24.9. 2015 se bova dve članici raziskovalne skupine Fakultete za socialno delo udeležili mednarodne znanstvene konference Ethics of Non-Exclusion – The Role of Social Work in Social Transformation and Innovation (IUC Dubrovnik). Sodelovanje na konferenci bo priložnost, da v okviru tematske delavnice »Co-creating help and suppor with families in a cummunity« predstavimo dosedanje delo na projektu in skupaj z udeleženci iščemo odgovore na odprta vprašanja za nadaljnji razvoj modela dela z družinami v skupnosti.

Ethics of inclusion3

http://www.iuc.hr/conference-details.php?id=242