Dan: 14. aprila, 2015

  • Osnutek modela dela z družinami v skupnosti

    Osnutek modela dela z družinami v skupnosti

    TEORETIČNA IZHODIŠČA MODELA: Družine s kompleksnimi psihosocialnimi problemi so odporne (Walsh 2006); družine so mnogo več kot problemi, s katerimi se soočajo; od naravnanosti »česa ni in kaj bi moralo […]

    Več →