SOUSTVARJANJE POMOČI DRUŽINAM V SKUPNOST
spds.fsd.uni-lj.si

Datum prve objave spletnega mesta:
marec 2015

Naročnik:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Urednik:
Marko Mesec
marko.mesec@fsd.uni-lj.si

Tehnična podpora:
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
www.arnes.si

Teksti in Fotografije:
Marko Mesec, Nina Mešl, Mari Nordstrand, Jana Kotar, Saša Cecić Erpič, Darja Rugelj

 

»Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovorna izključno UL-Fakulteta za socialno delo in v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma«