monografija slo-m

 

Ob zaključku projekta sta v okviru založbe Fakultete za socialno delo izšli dve monografiji, ena v slovenskem jeziku z naslovom Družine s številnimi izzivi: soustvarjanje pomoči v skupnosti ter ena v angleškem jeziku z naslovom Co-creating processes of help: collaboration with families in the community. Avtorice in avtor prispevkov v monografijah predstavljamo rezultate akcijsko-raziskovalnega projekta, v okviru katerega smo preizkušali in nadgrajevali že razvito znanje o socialnem delu z družinami in specifične koncepte za podporo pri sodelovanju z družinami ter različne teme, povezane z družinskim življenjem. Monografiji sta dostopni tudi v e-obliki na spletni strani: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/zalozba/

 

monografija angl-m

IMAG1193m