Kot vabljena predavateljica je ena članica projektne skupine Zdravstvene fakultete (prof. dr. Darja Rugelj) predavala na srečanju Sekcije za nevrofizioterapije pri Društvu fizioterapevtov Slovenije, ki je bilo organizirano 22. 4. 2016  v Ljubljani na URI- Soča.  V okviru tega predavanja je predstavila rezultate dela na projektu Pomoč družinam v skupnosti, del ki je povezan z pripravo in evalvacijo Modela v ravnotežje usmerjene vadbe za povečanje mobilnosti starejših, ki je potekal na Zdravstveni fakulteti. Udeleženci na predavanju so bili nevrofizioterapevti iz vseh slovenskih regij. Razvila se je živahna diskusija o možnosti implementacije modela tud pri osebah z motnjami ravnotežja kot posledico okvare živčevja.

20160422_152120 dfs