V času od 18. do 21.  Aprila  2016 se je članica projektne skupine Zdravstvene fakultete (prof. dr. Darja Rugelj) udeležila Erazmus+ učiteljske izmenjave. Obiskala je Univerzo Jan Evangelista Purkyne Usti nad Labem, Češka republika.

Kot gostujoča učiteljica je na gostovanju sodelovala s predavanjem: Balance in stabilometry: Assessment of balance specific exercise programme for elderly. V okviru tega predavanja je tudi predstavila rezultate dela na projektu Pomoč družinam v skupnosti, del ki je povezan z pripravo in evalvacijo Modela v ravnotežje usmerjene vadbe za povečanje mobilnosti starejših, ki je potekal na Zdravstveni fakulteti. Udeleženci na predavanju so bili študentje drugega letnika študijskega programa fizioterapija in kolegi učitelji na programu fizioterapije. Študente so zanimale zlati izkušnje pri obravnavi ravnotežja na mehki in gibljivi podlagi.

erasmusUJEP