V okviru projekta “Soustvarjanje pomoči družinam v skupnosti – Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja” bomo sodelavke na Fakulteti za socialno delo organizirale seminar za mentorje študentk in študentov socialnega dela na učnih bazah. Seminar, ki bo potekal 11. februarja 2016 smo naslovile z Refleksivna uporaba znanja v kontekstu praktičnega učenja.

Termin: 11.2.2016

Program seminarja:

09.00 – 09.30  Praksa (M. Mesec, P. Videmšek, A. Jagrič, K. Kustec)

09.30 – 11.00  Tema 1

9.30 – 10.00  –  Predstavitev projekta »Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja«  (N. Mešl, T. Kodele)

10.00 – 10.30 – Refleksivna uporaba znanja v pogovoru s študenti (T. Kodele, N. Mešl)

10.30 – 11.00 – Izkušnje študentov o praktičnem učenju v okviru projekta (N. Barle, A. Miklavčič)

11.00 – 11.30  Odmor za kavo

11.30 – 12.30  Tema 2

11.30 – 12.00 – Soustvarjanje pomoči v socialnem delu: teoretski koncepti in produkcija novih znanj v raziskovanju prakse (G. Čačinovič Vogrinčič)

12.00 – 12.30 – Odnosna stabilnost – odrivna podlaga za ustvarjanje sprememb in obnavljanje virov (L. Šugman Bohinc)

12.30 – 13.30  Delavnica 1

Razvijanje praktičnega učenja v smeri refleksivne uporabe znanja: ovire, izzivi, priložnosti – delo po skupina (Več izvajalk)

13.30 – 13.45  Odmor

13.45 – 14.30  Delavnica 2

Razvijanje praktičnega učenja v smeri refleksivne uporabe znanja: ovire, izzivi, priložnosti – skupna diskusija, načrtovanje možnosti nadaljnjega sodelovanja (Več izvajalk)

14.30  – 15.00    Zaključek

Več …