Revija socialno delo - kupček - manjšaV tematski številki znanstvene revije Socialno delo, ki je izšla ob 60-letnici izobraževanja za socialno delo v Sloveniji, sta objavljena tudi dva znanstvena prispevka, ki sta nastala v okviru projekta. Avtorici Tadeja Kodele in Nina Mešl v članku z naslovom Refleksivna uporaba znanja v kontekstu praktičnega učenja raziskujeta, kako zagotoviti kontekst praktičnega učenja, ki bo podprl študentke, da bi imele znanje in besede, da bi delo poimenovale, uporabnikom ubesedile, kaj delajo in s tem pripomogle k soudeleženosti v procesu dela. Avtorica drugega prispevka je Gabi Čačinovič Vogrinčič. V članku z naslovom Soustvarjanje pomoči v socialnem delu: Teoretski koncepti in produkcija novih znanj v raziskovanju prakse razvije tezo, da v razvoju znanosti in stroke socialnega dela potrebujemo intenzivno razvojno-raziskovalno delo v procesih podpore in pomoči. V celoti si članke lahko preberete v reviji, povzetke pa so dostopni na spletni strani: http://www.fsd.uni-lj.si/sd/zadnja_stevilka/, v celoti pa si članke lahko preberete v reviji.