delostud1516Tudi v  študijskem letu 2015/2016 študentke podiplomskega študijskega programa »Socialno delo z družino« sodelujejo z družinami v izvirnih delovnih projektih pomoči. Interes študentk za delo z družinami je bil zelo velik, prav tako so interes izrazile družine in projektni partner Zveza prijateljev mladine Moste-Polje. Sodelovanje z družinami je pričelo 21 študentk. Študentke in mentorice so že pričele z delom v mentorskih skupinah.

delostud15162