IMG_3988  V drugi polovici oktobra smo pričeli z jesenskim sklopom vadbe za povečevanje mobilnosti pri skupini v skupnosti živečih starejših. Cilj jesenskega vadbenega sklopa je preveriti možnosti uporabe pručk za aerobiko(steperjev) pri starejših osebah. Določili bomo tiste skupine vaj na pručkah, ki so primerne glede na zmogljivost vadečih in skladne z namenom celotne vadbe, torej zboljševanje ravnotežja in povečevanje mobilnosti. Določili bomo optimalno višino pručke, optimalno trajanje vadbenega sklope na klopcah in optimalno zaporedje in kombinacijo vadbenih sklopov. Kot drugi pomemben vsebinski del vadbe bo vadba na mehki podlagi z uporabo mehkih blaIMG_3984zin, mehkih tekačev in drugih pripomočkov, ki omogočajo vadbo na nestabilni podlagi. Ob zaključku vadbe bomo preverili tudi zadovoljstvo sodelujočih s takšno obliko vadbe. Naš končni cilj je obliko vadbe na pručkah vključiti v predlagani model vadbe. Poleg učiteljev ZF bodo pri izvedbi vadbe sodelovali tudi študentje višjih letnikov študijskega programa fizioterapija in delovne terapije.

 

 

IMG_3987