Pred pričetkom drugega dela vadbe za povečevanje mobilnosti v skupnosti živečih starejših smo pregledali rezultate ankete, ki je bila izvedena ob zaključku prvega dela vadbe.

Anketa je bila sestavljena iz dve delov: v prvem delu smo udeležence povprašali o mnenju o posameznih segmentih vadbe, v drugem delu pa so s 5 stopenjsko Likartovo lestvico ocenili 15 trditev.

Rezultati so pokazali, da so najljubše vaje na blazinah, čemur sledi aerobni del. Odgovori na 15 zastavljenih vprašanj pa kažejo, da so udeleženci z vadbo zadovoljni, saj ocenjujejo izvedbo z ocenami prav dobro in odlično (V glavnem se strinjam – 4, Povsem se strinjam – 5). Hitrost izvedbe vaj je bila najslabše ocenjena, zato bo v nadaljevanju ta ocena podlaga za uskladitev hitrosti izvedbe vadbe.

Vprašanje Povprečna ocena
1 Pestrost vaj se mi zdi primerna 4.6
2 Vaje so primerno težke 4.5
3 Vaje so primerno hitre 4.3
4 Všeč mi je glasbena spremljava vadbe 4.4
5 Med posamičnimi vajami je dovolj počitka 4.9
6 Za mojo varnost med vadbo je dobro poskrbljeno 4.9
7 Voditeljica ustrezno vodi vaje 4.9
8 Všeč mi je udeležba študentov na vajah 5
9 V skupini se dobro počutim 4.9
10 Po končani vadbi sem prijetno utrujen 4.9
11 Poleg vadbe mi je všeč tudi druženje z udeleženci le te 4.7
11 Zdi se mi, da se bolje počutim odkar hodim na vadbo 4.6
12 Moji domači in prijatelji me spodbujajo k obiskovanju vaj 4.6
13 Sodelovanje v meritvah uspešnosti se mi zdi zanimivo 4.8
14 Veseli me, da bom seznanjen z rezultati raziskave 4.9
15 Tudi v prihodnje si želim obiskovati vadbo na Zdravstveni fakulteti 5