Porčilo s konference TRANSED
(Conference on mobility and transport for the elderly and disabled persons),
ki je potekala med 27.7. in  1.8.2015 v Lizboni.

TransED 1

 

 

 

 

 

Vodilna tema konference je bila omogočanje varnega, učinkovitega gibanja – transporta, za vse. Poudarjeno je bilo omogočanje prostega pretoka v prometu za starejše osebe, za gibalno ovirane invalide, za senzorično ovirane in tudi za začasno ovirane (tudi mlajše osebe s poškodbami za katere je pričakovati, da se bodo v nekaj mesecih sicer popravile vendar v času poškodbe potrebujejo prilagoditve kot je denimo pri dostopu do objektov in podobno). Plenarnega dela konference so se udeležili vsi pomembni deležniki pri proučevanju, načrtovanju, uporabi in oblikovanju politike transporta za vse. Predstavnica Združenih narodov, direktorice sektorja za socialno politiko in razvoj je poudarila pomen dostopnosti transporta za vse in predstavila priporočila ZN. O evropski politiki dostopnosti in mobilnosti za vse je poročala tudi predstavnica OECD,ter tudi predstavnik mestne občine Lizbona.

TransED 2

 

 

 

 

 

 

 

Znanstveni del konference je bil vsebinsko razdeljena na več sekcij. Pomemben del referatov je bil s področja mobilnosti, transporta in dostopnosti starejših. Starejši so bili obravnavani kot pešci, uporabniki javnega prometa, uporabniki letališč in letal ter kakor turisti. Raziskovalci so poročali o zelo različnih dejavnikih, ki vplivajo na možnosti in kvaliteto mobilnosti. PredstavljTransED 3ene so bile različne tehnične rešitve za olajševanje mobilnosti tako gibalno kot tudi senzorično oviranih. S strani uporabnikov pa so bile predstavljene zlasti potrebe po podaljšanju časa intervalov za pešce pri prečkanju ceste. O tem so poročali udeleženci iz Brazilije, Londona, Lizbone in drugih velikih mest.

Sklepi konference so pokazali, da je še vedno razkorak med zaznavanjem in poznavanjem problematike mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, tehničnimi rešitvami, ki so znane in na voljo na eni strani in na drugi strani njihovo implementacijo v vsakodnevnem življenju.

Zbornik prispevkov

Darja Rugelj