Drugega marca se je v prostorih Zdravstvene fakultete v okviru projekta Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja pričela vadba za povečevanje mobilnosti v skupnosti živečih starejših . Namen specifičnega program vadbe je vplivati na ravnotežje med izvajanjem različnih funkcijskih aktivnosti tako v domačem kakor tudi zunanjem okolju. Z vadbo želimo zlasti vplivati tudi na njihovo mobilnost kot je denimo spretnost pri gibanju v prometu in pri uporabi mestnega potniškega prometa.IMG_0997